retired - pensionerade

honeyDevil most wanted

our retired breeding cats.

some of them live with us and some of them are rehomed to loving families/

våran pensionerade avelskatter. några av dom bor kvar med oss och några av dom är omplacerade till kärleksfulla familjer.

ru*unicum frank lucas

s*coppermines olivia